V.I.O.S. Kootstertille

Majorette en Twirl Vereniging

Voorzitter: Akkiev/d Heide

Secretaris: Johanna Huizenga

Penningmeester: Jellie Kamminga

Wedstrijd secretariaat: Joke van Sinderen

Algemeen lid: Annet Rauwerda